Том 30 № 1 (2024)

Опубліковано: 31.03.2024

Весь випуск

Теоретичні обрії літературознавства

Практики інтерпретації художнього тексту

Медіа та віртуальна реальність

Сучасні системи обробки мовних і текстових даних

Лінгвістичний аналіз художнього тексту