Публікаційна етика

Редколегія журналу «Синопсис: текст, контекст, медіа» і Київський університет імені Бориса Грінченка як його видавець дотримуються стандартів публікаційній етики і докладають зусиль для запобігання її порушення. Керівними для нас є принципи, напрацьовані Комітетом з етики публікацій (COPE).

Завдання журналу полягає в академічному обговоренні тем, незалежно від їхнього характеру (релігійного, гендерного, екологічного, етичного, політичного або іншого, пов’язаного з потенційно суперечливим темами).

1 Етичні принципи

1.1 Обов’язки редакторів

○ Діяти виважено, об’єктивно і справедливо, без дискримінації за релігійними або політичними переконаннями, статтю, сексуальною орієнтацією, етнічним або географічним походженням авторів.

○ Дотримуватися встановлених процедур у разі виявлення конфлікту інтересів або надходження скарг на недотримання етичних норм. Надати авторам можливість обґрунтовано відповісти на будь-які скарги і зауваження.

1.2 Обов’язки рецензентів

○ Сприяти підвищенню якості наукових матеріалів, допомагати прийняттю рішень.

○ Ніколи не зберігати і не копіювати рукопис. Дотримуватися і підтримувати конфіденційність будь-якої інформації, наданої редактором або автором.

○ Стежити за будь-якими потенційними конфліктами інтересів, повідомляти головного редактора про їх виникнення.

1.3 Обов’язки автора

○ У супровідних документах до рукопису подавати максимально точні дані.

○ Гарантувати, що поданий рукопис не розглядається або не брався до публікації в іншому виданні.

○ Гарантувати, що всі дослідження в представленому рукопису є оригінальними, забезпечити посилання на весь наведений в рукопису матеріал з інших джерел.

○ Оголошувати про будь-які потенційні конфлікти інтересів.

○ Співпрацювати з редколегією для максимально швидкого внесення змін, доповнень, уточнень.

1.4 Авторство та ШІ

○ Large Language Models (LLMs), як-от ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства зумовлює відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM.

○ Використання LLM у дослідженні має бути належним чином задокументоване в розділі «Методи» рукопису або у відповідній альтернативній його частині.

2 Протидія неетичній поведінці

2.1 Ідентифікація неетичної поведінки

○ Неетична поведінка може бути ідентифікована та доведена до відома редколегії та видавця в будь-який час будь-ким. Для початку розслідування інформувальник повинен надати точну інформацію та обґрунтовані докази.

2.2 Розслідування

○ Необхідні докази повинні збиратися без публічного висвітлення.

○ Редколегія повинна прийняти рішення за кожною заявою.

2.3 Наслідки (за зростанням впливу, застосовуються окремо або в поєднанні)

○ Інформування автора або рецензента про факти та обставини непорозуміння, зловживання чи неправильного застосування етичних стандартів.

○ Публікація офіційного повідомлення з описом неправомірної поведінки.

○ Офіційне відкликання публікації з журналу з інформуванням агентств і організацій, що зберігають та індексують дані.

○ Офіційна заборона на прийняття матеріалів від автора на певний період.

○ Розгляд ситуації в зовнішніх офіційних і судових інстанціях.