Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
  • Будь ласка, підтвердьте, що цей рукопис створив автор (автори), а не інструмент ШІ / ВММ. Якщо для розробки або створення будь-якої частини рукопису використовувався ШІ / ВММ, то це повинно бути чітко зазначено у відповідних розділах рукопису (в методах та / або подяках).

Керівництво для авторів

Рецензований журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства, мовознавства та соціальних комунікацій. Перед поданням статті ознайомтеся, будь ласка, із рекомендованою тематикою та публікаціями в недавніх випусках.

1 Подання

До розгляду приймаються статті українською, англійською, німецькою та польською мовами, а також нові переклади видатних наукових і художніх текстів українською мовою з коментарем.

Рекомендуємо подавати статті з обсягом тексту 3000–6000 слів (0,5–1,0 авт. арк.), рецензії — 1000–3000 слів (0,2–0,5 авт. арк.).

Матеріали слід подавати до редколегії за допомогою електронної системи OJS «Синопсис: текст, контекст, медіа».

2 Стиль і структура

Структура, оформлення статті та покликань має відповідати стандартам APA 7th Ed. (Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition).

До тексту статті слід додати її назву, анотацію та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг кожної анотації з ключовими словами — 2000–2300 знаків. В анотації слід відобразити інформацію про актуальність, предмет, поставлену проблему, застосовані методи, головні результати дослідження, їхню новизну та перспективи подальшого вивчення.

Цитування та покликання на джерела в тексті статті здійснюється за стандартами APA 7th Ed. Наприклад: (Петренко, 2019, с. 18), (Петренко, 2019), «у роботі П. Петренка (2019)». Радимо взоруватися на статті, опубліковані в нашому журналі з 2019 року.

Після тексту статті розташовується рубрика «Покликання». У ній наводяться усі згадані й процитовані в тексті джерела, оформлені згідно зі стандартами APA 7th Ed. Для дотримання стандартів радимо користуватися онлайн-сервісами.

Якщо в роботі є покликання на джерела, написані не латинським шрифтом, після рубрики «Покликання» слід навести «References (translated and transliterated)». У цій рубриці подаються всі джерела роботи за стандартом APA 7th Ed. Тут в описах джерел, написаних не латинським шрифтом:
— прізвище та ініціал(и) автора, видавець транслітеруються або подаються в англомовному написанні;
— назва роботи — транслітерується і перекладається англійською мовою;
— тип роботи, супровідні дані, місце видання — перекладаються англійською мовою.

Транслітерацію на латинський шрифт слід виконувати за стандартами:
— для української мови — Постанова КМУ від 27.01.2010 № 55;
— для російської мови — Правила транслітерації Держдепартаменту США.

3 Анонімність

Для забезпечення подвійного сліпого рецензування файл з текстом статті не повинен містити імені чи ініціалів автора (зокрема і в прихованому тексті чи властивостях файлу), будь-яких згадок про приналежність авторові процитованих публікацій.

В окремому супровідному файлі слід подати:
— індекс УДК;
— ім’я, прізвище, по батькові (за наявності), приналежність до наукової чи освітньої установи та її повну поштову адресу, науковий ступінь, публічну адресу електронної пошти, номер телефону, ORCiD iD кожного автора;
— іншу додаткову інформацію, яка може бути корисною для редколегії чи рецензентів.

4 Спілкування

Усе спілкування редколегії з авторами здійснюється через електронну пошту. Потурбуйтеся, щоб листи від редколегії не губилися в папці «Спам» вашого сервісу електронної пошти. Зазвичай вони містять у темі абревіатуру [STKM].

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.