Особливості особистісної самоідентифікації: біограма «ДИТИНСТВО»

На матеріалі літературної біографії В. Айзексона «Steve Jobs: А Biography»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.4.6

Ключові слова:

літературна біографія, Стів Джобс, самоідентифікація, біограма, тезаурусний (тематичний) спосіб викладу

Анотація

Предметом статті постає особистісна самоідентифікація Стіва Джобса в дитинстві. Лексичні одиниці (слова, словосполучення) — це ті дескриптори тексту літературної біографії, які описують основний смисл біограми «ДИТИНСТВО». А їхні семантичні зв’язки віддзеркалюють особливості особистісної самоідентифікації Стіва Джобса в дитячому віці. Мета дослідження — проаналізувати спогади Стіва Джобса на прикладі біограми «ДИТИНСТВО» задля того, щоб з’ясувати, яким чином цей етап життя вплинув на формування особистісної самоідентифікації цієї видатної фігури. Кожна біограма — це певна модель подій, і в цій статті вона представлена трьома структурними елементами: «Всиновлення», «Силіконова долина» та «Навчання в школі».

Питання ідентичності (самоідентичності) логічно привертає увагу сучасних науковців відповідно до сьогочасних тенденцій антропоцентричного підходу до мови. Тому актуальність дослідження спричинена потребою виявлення лексичних дескрипторів біограми «ДИТИНСТВО», які спрямовані на реалізацію мотиву самопізнання С. Джобса. У роботі використано загальнонаукові методи дослідження (аналіз, синтез, узагальнення), контекстуально-інтерпретаційний метод і дискурс-аналіз. Новизна розвідки зумовлена об’єктом вивчення та ракурсом аналізу, що створює сприятливий ґрунт для подальшого окреслення психологічного образу Стіва Джобса, з одного боку, і його мовленнєвої поведінки, з іншого.

У результаті дослідження встановлено, що в тексті літературної біографії «Steve Jobs: A Biography» домінування особистих спогадів, як правило, поєднується з хронологічною послідовністю, а міркування та повчання пов’язане з тезаурусним (тематичним) способом викладу. Кожна біограма як певний відрізок на прямій життєвого шляху показує, як відбувається становлення особистості та формування її уявлень про себе як самототожну, цілісну й унікальну особистість. Крізь біограму «ДИТИНСТВО» нам вдалося виокремити конкретні лексичні дескриптори, синтез яких окреслює всі характеристики Стіва Джобса — дитини як особистості, що починає розвиватися: НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ІЗОЛЬОВАНІСТЬ (УНІКАЛЬНІСТЬ) і КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПЕРСПЕКТИВНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВЛАСНОГО ПРОДУКТУ.

Перспективним видається детальне вивчення інших біограм, таких як «КАР’ЄРА», «ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ», «ПОШУК ВЛАСНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» тощо. Їхнє дослідження (окреме чи в сукупності) посприяє окресленню психологічного образу Стіва Джобса в тексті літературної біографії «Steve Jobs: А Biography».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Главацька, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри публічного управління, права та гуманітарних наук

Посилання

Alieksieieva, K. (2017). Naratyvna samoidentyfikatsiia liudyny v postmodernomu sohodenni [The narrative self-identification of human in postmodern present time]. Visnyk of the Lviv University. Series Philos.-Political Studies, 12, 20–24.

Berezhna, M. (2019). Stiv Dzhobs yak metasymvolichna sylna movna osobystist [Steve Jobs as metasymbolic strong linguistic personality]. Filolohichni traktaty, 11(1), 15–24. https://doi.org/10.21272/Ftrk.2019.11(1)-2

Chausova, T. (2016). Osoblyvosti samoidentyfikatsii fakhivtsiv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Peculiarities of self-identification of specialists in the system of postgraduate pedagogical education]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 1(22), 86–91.

Drager, K. K. (2015). Linguistic variation, identity construction and cognition. Language Science Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_603352.

Hlavatska, Yu. (2023). Linguistic aspects of personal identity research: theoretical grounds (the case study of the literary biography by W. Isaacson “Steve Jobs: Biography”). Synopsys: text, context, media, 29(3), 213–219. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.3.8

Hlavatska, Yu. (2022). The spatial and temporal characteristics of the literary biography (case study of “Steve Jobs: Biography”). Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Zhurnalistyka, 33(72), 5(1), 129–133. https://doi.org/10.32782/2710-4656/2022.5.1/22

Isaacson, W. (2011). Steve Jobs: A Biography. Simon & Schuster.

Khoruzhyi, H., Borovska, L., Kulahin, Yu., & Lipin, M. (2018). Samoidentyfikatsiia osobystosti: filosofskyi analiz [Self-identification of the individual: a philosophical analysis]. National trade and economy Univ.

Koliada, I. (2022). Samoidentyfikatsiia liudyny v umovakh tekhno-informatsiinoi realnosti [Self-identification of a person in the conditions techno-informational reality]. Visnyk Dniprovskoi akademii neperervnoi osvity. Seriia Filosofiia. Pedahohika, 1(2), 23–27. https://doi.org/10.54891/2786-7005-2022-1-4

Leary, M. R., & Tangney, J. P. (2003). Handbook of Self and Identity. Guilford Press.

Lisovyi, O. (2012). Sotsiokulturna samoidentyfikatsiia osobystosti [Socio-cultural self-identification of a person]. (Extended abstract of candidate’s thesis). National pedagogical Dragomanov university.

McAdams, Dan P., Trzesniewski, K., Lilgendahl, J., Benet-Martinez, V., & Robins, R. W. (2023). Self and Identity in Personality Psychology. Personality Science2, 1–20. https://doi.org/10.5964/ps.6035

Meleshchenko, V. & Chernii, L. (2018). Movni zasoby modeliuvannia simeinoi samoidentyfikatsii v khudozhnomu teksti [Language means of artistic modelling of self-identity in а literary text]. Naukovi zapysky TNPU. Seriia: Movoznavstvo, 2(30), 50–54.

Popyk, V. (2015). Biography — biohrafika — biohrafistyka — biobibliohrafiia: poniatiinyi arsenal istoryko-biohrafichnykh doslidzhen [Biography — biographica — biographistica — biobibliography: conceptual arsenal of historical and biographical research]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 3, 122–137.

Vidokremlennia yak mekhanizm sotsializatsii ta indyvidualizatsii osobystosti. (2023). http://medbib.in.ua/obosoblenie-kak-mehanizm-sotsializatsii-39896.html

Downloads


Переглядів анотації: 102

Опубліковано

25.12.2023

Як цитувати

Главацька, Ю. (2023). Особливості особистісної самоідентифікації: біограма «ДИТИНСТВО»: На матеріалі літературної біографії В. Айзексона «Steve Jobs: А Biography». Синопсис: текст, контекст, медіа, 29(4), 281–287. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.4.6

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту