Анонси

Електронний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» — рецензоване видання, що публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства, мовознавства та соціальних комунікацій. Публікації журналу охоплюють такі проблеми: теорія літературного тексту, історія української літератури, українська література періоду народництва, історія світової літератури, стилістика тексту, лінгвістичний аналіз художнього і публіцистичного тексту, процес читання, перекладознавчі аспекти тексту, медіа-текст, медіа як дискурс. Цей перелік не є вичерпним і може розширюватися різноманітними дослідженнями тексту, зокрема і міждисциплінарними. Важливий розділ журналу складають нові переклади українською видатних наукових і художніх творів з науковими коментарями.

До розгляду приймаються рукописи українською, англійською, німецькою, польською мовами.

Журнал засновано у 2012 році Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка* (вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, Київ, 04207, Україна).
Засновник повністю фінансує видання, плата за подання та за публікацію не стягується.

Щороку виходять 4 випуски (31 березня, 30 червня, 31 жовтня, 25 грудня).

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б, наказ від 02.07.2020 №886; філологія, соціальні комунікації, спеціальності 035, 061).

Журнал реферується, індексується та зберігається в
ERICH PLUS
Ulrichsweb
DOAJ
Google Scholar
Index Copernicus International
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Simple Search Metadata (SSM)
Information Matrix for the Analysis of Journals
Dimensions
Lens.org
Scilit

Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access), згідно з якою всі матеріали журналу після публікації негайно безоплатно доступні всім користувачам. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати повні тексти статей або покликатися на них, використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не вимагаючи попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

https://doi.org/10.28925/2311-259x

УДК 80+316.77

ISSN 2311-259X

* Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26.12.2023 шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їхнім правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 №4754/4795).